Geiten

Welzijn en rendement

Als veehouder bent u dagelijks bezig met het welzijn en de productie van uw vee. De gezondheid van uw dieren is erg belangrijk voor u. Het is dan ook een uitdaging om de balans te vinden tussen welzijn en optimaal rendement. U staat er wellicht niet dagelijks bij stil, maar verlichting is een essentiële factor in de inrichting van uw stal. Zonder licht kunt u immers niet goed uw werk doen en ziet u niet goed hoe het met de gezondheid van uw dieren is. En wist u dat licht ook invloed heeft op de melkproductie van uw geiten?

Lichtadvies geiten

Uit onderzoek blijkt dat voor melkgeiten het optimale lichtniveau bij dag minimaal 200 lux dient te zijn. Een lichtregime van 16 uur licht van minimaal 200 lux, gevolgd door 8 uur donker verbetert het welzijn en rendement van uw geiten (of schapen) en stimuleert doormelken en duurmelken. Belangrijk om voor u te weten is dat wij de volgende uitgangspunten hanteren bij het geadviseerde lichtregime, namelijk;

 •   Wetenschappelijke onderbouwing;
 •   Dierenwelzijn;
 •   Duurzaamheid;
 •   Praktijkervaring.

Voordelen verlichting voor geiten

Stalverlichting heeft een grote invloed op de melkproductie en vruchtbaarheid van geiten; en dan met name het lichtregime ofwel daglengte. Bij dagen met langer licht (lente-zomer), namelijk bij 16 uur licht, gaat de groeihormoonproductie omhoog en geeft de geit meer melk. Bij het korter worden van de dagen (herfst, met ongeveer 8 uur licht per dag) neemt de melkgift af en nemen de vetvorming en paringsbereidheid (rits) juist toe.

 • Tot 15% meer melkproductie*;
 • Jaarrond melkproductie (doormelken, duurmelken);
 • Verbeterde vruchtbaarheid;
 • Beïnvloeding/spreiding van aflammerperiodes;
 • Betere diergezondheid en levensduur;
 • Optimale groei bij jonge geiten;
 • Spreiding arbeid over de seizoenen.

* voor praktijkvoorbeelden neem contact met ons op.

Hormoonhuishouding

Door met stalverlichting de dagen te verlengen beïnvloed u de productie van het slaaphormoon melatonine. Door duisternis wordt er meer melatonine in de hersenen aangemaakt en dit ‘slaaphormoon’ speelt een belangrijke rol bij de productie van het groeihormonen en bij de afremming van het hormoon insuline.

Licht remt de productie van dit slaaphormoon, duisternis versnelt dit: langer licht betekent minder slaaphormoon en actievere en gezondere geiten (of schapen). U simuleert de lange voorjaarsdagen: de dagen dat de dieren van nature het meest actief zijn. Dat resulteert in een betere voeropname, hogere melkproductie en gereguleerde vruchtbaarheid. Door met verlichting kortere herfstdagen te simuleren, stimuleert u de seizoensgebonden rits en vruchtbaarheid bij zowel geit als bok. Een ongeschikt lichtniveau of lichtregime kan consequenties hebben voor de gezondheid, productie en welzijn van uw dieren.

Doormelken en duurmelken

Het lichtregime van ‘lange dagen’ stimuleert een constante melkgift, ook in de winter, ook tijdens dracht (doormelken), of juist zonder dracht (duurmelken). Meerdere jaren duurmelken zonder aflammeren leidt tot minder uitval en minder ziektes. De levensduur van de geit, alsmede haar totaalproductie, neemt toe. Goede verlichting is dus noodzakelijk voor doormelken en duurmelken.

Enkele voordelen van deze tactieken ten opzichte van een jaarlijkse droogstand zijn:

 • Jaarrond persistente melkproductie
 • Minder kans op slepende melkziekte
 • Productief houden van minder vruchtbare dieren.

Voor droogstand dient u tijdig het licht in de stal te beperken tot 8 uur per dag. Om een lactatiepiek te stimuleren dient u naast voeding ook de verlichting te sturen van korte naar lange dagen.

Vruchtbaarheid en rits

Van nature is de geit in de herfst vruchtbaar en paringsbereid: ‘ritsig’. Haar cyclus en rits wordt vooral beïnvloed door daglengteverschillen, maar ook door temperatuur, aanwezigheid van een bok, onrust. U kunt een deel van de geiten buiten het normale seizoen of eerder in cyclus brengen door eerst een bepaalde periode 16 uur 200 lux aan te houden en vervolgens de daglengte kunstmatig te verkorten tot 8 uur licht per dag. Dit lichtprogramma bij zowel de geit als bok stimuleert een gelijktijdige, duidelijkere en langere rits/bronst, met bovendien een hogere kwaliteit en kwantiteit van sperma. Een uitgekiend verlichtingsprogramma ondersteunt ook hormoonbehandelingen en kunstmatige inseminatie, met als resultaat een groter percentage succesvolle drachten. Buiten het seizoen aflammeren leidt bijvoorbeeld tot de productie van (vette) wintermelk en een betere planning van arbeid (jaarrond). Met het juiste lichtniveau in de stal kunt u eventuele gezondheidsproblemen bij de dieren eerder signaleren.

Volgens onderzoek moet het minimaal 4 uur per dag donker zijn in de stal (tot ongeveer 3 lux) om de positieve effecten van het lichtregime te kunnen bereiken bij de geiten. Tijdens de nachtelijke controleronde geeft rode verlichting voldoende zicht, terwijl het de dieren niet stoort in hun nachtrust.

Een ongeschikt lichtniveau of lichtregime kan consequenties hebben op de gezondheid, productie of welzijn van uw dieren. Vraag daarom altijd advies voordat u stalverlichting aanschaft. In een kosteloos en vrijblijvend lichtplan kunnen wij u alle voordelen laten zien van een goed en weldoordacht lichtniveau.

Vraag hier uw lichtplan aan