Pluimvee

De standaard in verlichting voor pluimvee

Een goede verdeling van licht in uw stal zorgt voor een betere voeropname en daardoor een gelijkmatigere groei, maar ook voor een betere spreiding van de dieren over het vloeroppervlak.

Belangrijk om voor u te weten is dat wij de volgende uitgangspunten hanteren bij het geadviseerde lichtregime, namelijk;

  •   Wetenschappelijke onderbouwing;
  •   Dierenwelzijn;
  •   Duurzaamheid;
  •   Praktijkervaring.

Bovendien komen onze armaturen in aanmerking voor de criteria en beoordelingsrichtlijnen Maatlat Duurzame Veehouderij.

Kippenoog

Kippen nemen licht (-kleuren) op een andere manier waar dan mensen. De mens herkent drie kleuren: rood, groen en blauw. Bij de kip is het oog één van de meest ontwikkelde zintuigen, zij kunnen daardoor meer kleuren waarnemen. Het kippenoog zit aan de zijkant van het hoofd. Hierdoor hebben ze een wijder gezichtsveld dan de mens waarbij de ogen aan de voorkant zitten. Daarnaast kan de kip buiten het oog om licht opvangen. Ze hebben een zogenaamd oogachtig orgaan vlak onder de schedel waarmee ze licht en donker kunnen waarnemen. Kippen hebben daarnaast een extra piek in het ultraviolette licht. Door deze extra piek kunnen ze elkaar beter herkennen. Dit is belangrijk voor de pikorde. Als kippen elkaar niet kunnen herkennen, gaan ze op elkaar pikken met als gevolg dat de pikorde verstoord wordt.   

Spectrum kippen oog
Spectrum mensen oog

*Bron – Spectral sensitivity of the domestic fowl (Gallus g. domesticus)

Verlichting pluimvee stallen

Bij het verlichten van pluimveestallen zijn de volgende aspecten zijn van belang:

Optimale verdeling

Kippen zijn gevoelig voor licht. Een goede lichtverdeling en lichtniveau is daarom van groot belang. Een goede lichtverdeling zorgt er namelijk voor dat de kippen zich optimaal verdelen over de totale oppervlakte van de stal. Hierdoor ontstaan minder ‘natte plekken’ en is de kans op voetzoolontsteking aanzienlijk kleiner.

Minimale schaduwvorming

Een goede lichtverdeling staat gelijk aan zo min mogelijk schaduw. Kippen zitten niet graag in het donker en dus is het van belang zo min mogelijk schaduwplekken in de stal te hebben.

Goede dimbaarheid 100% flikkervrij

Om de groei van de kuikens te beïnvloeden, dimmen veehouders het licht. In het algemeen wordt het dimmen naar lage lichtniveau ’s gerealiseerd door het snel aan- en uitschakelen van het licht (Pulse Width Modulation Dimming), wat als gevolg heeft dat het licht flikkert, wat niet zichtbaar is voor mensen, maar wat tot stress voor de dieren kan leiden. Stress beïnvloedt het dierenwelzijn en de volledige groei van de dieren. Dit leidt tot een hogere uitval van de dieren en lagere opbrengsten voor de veehouder. Met de nieuwe dimtechniek is het mogelijk om het licht tot 1% te dimmen, met een constante lichtoutput (Amplitude Dimming). Dit dimmen gebeurt compleet flikkervrij en zorgt er dus voor dat er geen stress ontstaat bij de dieren. Dit leidt tot een lagere uitval en beter volgroeide dieren, wat resulteert in een hogere opbrengst voor de veehouder.

Lichtkleur, lichtspectrum en UV licht

Kippen zien meer en andere kleuren dan mensen en ervaren de lichtkleur daarom anders. Op het gebied van verlichting zijn er vele mogelijkheden om de stal met een bepaald lichtspectrum te verlichten. Het is alleen onduidelijk wat de effecten van bepaalde lichtspectra op de dieren zijn.

Blauw vanglicht

Uit onderzoek is gebleken dat, met betrekking tot het gedrag van vleeskuikens, blauw licht meer rustgedrag te geven dan rood of wit licht (bron: Licht op Licht, WUR, 2015).  Hierdoor zijn de kuikens rustiger in de uitzetperiode en zijn de volgroeide kuikens rustiger in de vangperiode. Doordat het armatuur dimbaar is, zowel het witte als blauwe licht, kan het blauwe licht geleidelijk aangezet worden waardoor er geen schikreactie ontstaat bij de dieren. Door lagere uitval zal het rendement toenemen.

UV Licht

Het is mogelijk om UV verlichting in de stal te brengen. Dit wordt door vele onderzoek instanties onderzocht en de resultaten zijn tot op heden erg tegenstrijdig. Het is niet duidelijk of UV licht voordelen of nadelen voor het dierenwelzijn of de productie oplevert.

Lichtniveau

Voor pluimvee zijn er verschillende lichtregimes toepasbaar. Dit is afhankelijk van het type pluimvee wat er in de stal aanwezig is. De lichtadviezen zijn gebaseerd op regelgeving en praktijkervaring van gerenommeerde pluimveehouders.

Advies lichtniveau en lichtkleur

Uit onderzoek van de universiteit van Wageningen (WUR ‘Licht op licht’, 2015) blijkt het volgende op het gebiedt van het lichtspectrum de beste resultaten te geven:

Vleeskuikens

Bij vleeskuikens is het wettelijk verplicht een lichtniveau van minimaal 20 lux te hebben op 80% van het vloeroppervlak. Een koelere lichtkleur wordt geadviseerd voor vleeskuikens, hiervoor beidt Agrilight armaturen met een lichtkleur van 4.000 Kelvin aan.

Ouderdieren / Leghennen

Hetzelfde geldt voor leghennen terwijl ouderdieren weer behoefte hebben aan 40 tot 60 lux. Elke stal is anders en daarom informeren wij u graag naar de mogelijkheden van stalverlichting in pluimveestallen. Voor leggende dieren wordt een warmere lichtkleur geadviseerd. Hiervoor biedt Agrilight armaturen aan met een lichtkleur van 2.700 Kelvin.

Lichtplan

Een ongeschikt lichtniveau of lichtregime kan consequenties hebben op de gezondheid, productie of welzijn van uw dieren. Vraag daarom altijd advies voordat u stalverlichting aanschaft. In een kosteloos en vrijblijvend lichtplan kunnen wij u alle voordelen laten zien van een goed en weldoordacht lichtniveau.

Vraag hier uw lichtplan aan