Rundvee

Welzijn en rendement

Als veehouder bent u dagelijks bezig met het welzijn en de productie van uw vee. De gezondheid van uw dieren is erg belangrijk voor u. Het is dan ook een uitdaging om de balans te vinden tussen welzijn en optimaal rendement. U staat er wellicht niet dagelijks bij stil, maar verlichting is een essentiële factor in de inrichting van uw stal. Zonder licht kunt u immers niet goed uw werk doen en ziet u niet goed hoe het met de gezondheid van uw dieren is. En wist u dat licht ook invloed heeft op de melkproductie van uw vee?

Meer licht is meer melk: innovatieve duurzaamheid

Agrilight houdt zich al 15 jaar bezig met onderzoek naar de invloed van licht op het welzijn en de productie van dieren. In wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat voor een optimaal welzijn van melkvee het lichtniveau bij dag minimaal 150 lux dient te zijn*. Door te werken met een lichtregime van 16 uur licht van minimaal 150 lux, gevolgd door 8 uur donker (maximaal 5 lux), verbetert het welzijn en het rendement van uw vee.

Wetenschappelijk bewezen voordelen lichtregime

Een licht regime van 16 uur licht met een lichtniveau van 150 tot 200 lux, gevolgd door 8 uur donker (maximaal 5 lux), zorgt voor de volgende resultaten bij melkkoeien;

 • Tot 15% meer melk*
 • Verbeterde vruchtbaarheid*
 • Verkorte tussenkalftijd*
 • Betere waarneming van tochtigheid
 • Betere waarneming van ziektes
 • Minder blessures in uw veestapel

Al sinds 1978 wordt er door universiteiten over de hele wereld onafhankelijke wetenschappelijk onderzoeken gedaan naar de effecten van stalverlichting op melkvee*. Het is wetenschappelijk bewezen dat een juiste lichtintensiteit en -duur een grote positieve bijdrage levert aan de gezondheid, vruchtbaarheid, welzijn en productiviteit van melkvee. Onderaan deze pagina vind u een lijst met alle wetenschappelijke onderzoeken die deze positieve effecten hebben bewezen.

Licht stuurt de hormoonhuishouding bij melkvee en daarmee ook de melkproductie, die kan toenemen tot 15%*. De juiste en uniforme stalverlichting verbetert de vruchtbaarheid en beïnvloedt de tochtigheid positief* en maakt deze ook nog eens beter zichtbaar. Ook de tussenkalftijd kan verkort worden door de toepassing van een juist lichtregime en lichtniveau*. Daarnaast kunnen ziektes eerder worden opgemerkt. De juiste stalverlichting zorgt dus voor een gezonde en actieve veestapel.

Hormoonhuishouding

Door met stalverlichting de dagen te verlengen beïnvloedt u de productie van slaaphormoon melatonine. Licht remt de productie van dit slaaphormoon, duisternis versnelt dit: langer licht betekent minder slaaphormoon en actievere en gezondere koeien. U simuleert de lange voorjaarsdagen: de dagen dat de koe van nature het meest actief is. Dat resulteert in een betere voeropname en hogere productie. Een ongeschikt lichtniveau of lichtregime kan consequenties hebben op de gezondheid, productie en welzijn van uw dieren.

Invloed van rood licht

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat melkvee rood licht nauwelijks waarneemt en daardoor niet gestoord wordt in de nachtrust*. Het rode led licht in de armaturen kunt u gebruiken om in de donkere periode een controleronde uit te voeren, zonder de hormonale balans te verstoren.

Jongvee

Jongvee is het melkvee van de toekomst, waarom zou je het dan ook niet hetzelfde behandelen? Het juiste lichtniveau met het juiste lichtregime hebben de volgende positieve uitwerkingen op jongvee:

 • Verbeterde lichaamsgroei*
 • Sneller in de pubertijd*
 • Hogere voeropname*
 • Positieve invloed op de ontwikkeling van de uier*

Droogvee

Ter voorbereiding op de nieuwe lactatieperiode is het van belang de koeien droog te zetten. Het juiste lichtniveau met het juiste lichtregime hebben de volgende positieve uitwerkingen op droogvee:

 • Hogere melkgift in de volgende lactatie (+3,2 kg)*
 • Lagere prolactine waarde*

Enkele dagen voor het afkalveren de droge koeien in het lichtregime van 16 uur licht en 8 uur donker plaatsen, bevorderd hogere voeropname vóór het afkalven. Tevens kunnen de koeien zo wennen aan het hogere lichtniveau.

Lichtplan

Een ongeschikt lichtniveau of lichtregime kan consequenties hebben voor de gezondheid, productie of welzijn van uw dieren. Vraag daarom altijd advies voordat u stalverlichting aanschaft. In een kosteloos en vrijblijvend lichtplan kunnen wij u alle voordelen laten zien van een goed en weldoordacht lichtniveau. Bovendien komen onze armaturen in aanmerking voor de criteria en beoordelingsrichtlijnen Maatlat Duurzame Veehouderij en voldoen aan de eisen van het “Convenant Lichthinder”.

Vraag hier uw lichtplan aan.

*Bronnen: Peters et al. 1978, Peters et al. 1981, Marcek & Swanson 1984, Stanisiewski et al. 1985, Philips & Schofiled 1989, Evans & Hacker 1989, Bilodeau et al. 1989, Dahl et al. 1997, Reksen et al. 1999, Miller et al. 1999, Dahl et al. 2000, Dahl & Petitclerc 2003, Dahl 2003, Dahl 2006.