Varkens

Welzijn en rendement

Als veehouder bent u dagelijks bezig met het welzijn en de productie van uw vee. De gezondheid van uw dieren is erg belangrijk voor u. Het is dan ook een uitdaging om de balans te vinden tussen welzijn en optimaal rendement. U staat er wellicht niet dagelijks bij stil, maar verlichting is een essentiële factor in de inrichting van uw stal. Zonder licht kunt u immers niet goed uw werk doen en ziet u niet goed hoe het met de gezondheid van uw dieren is. Wist u dat licht de vruchtbaarheid en groei van uw varkens beïnvloed.

Goed licht voor mens en dier

Al meer dan 15 jaar heeft Agrilight kennis opgedaan over de invloed van licht op het welzijn en de productie van dieren. Voor de varkenshouderij geldt de minimale vereiste van 40 lux gedurende 8 uur per dag. Deze minimum eis, die wordt bepaald door EU-regelgeving, moet ervoor zorgen dat zowel de dieren als de varkenshouder voldoende licht hebben. Goed licht zorgt ervoor dat de gezondheidscontrole van de dieren en de behandelingen op een aangename en zorgvuldige manier kunnen worden uitgevoerd.

Voordelen van goed licht

Naast de minimale vereiste van 40 Lux, zijn er verschillende aanbevelingen voor de verschillende dieren en afdelingen met betrekking tot het gewenste lichtniveau. Deze lichtniveaus zorgen voor bepaalde positieve effecten op de dieren en hun gedrag.

Type varkens

Inseminatiestal

Door verschillende onderzoeken is duidelijk geworden dat goede verlichting in de stal, de berigheid stimuleert en voor een goede ovulatie zorgt. Een lichtniveau van 200 tot 300 lux is niet overdreven in een varkensstal, hoewel het algemene advies 100-150 lux is. Dit is niet alleen goed voor de varkens, maar ook voor de veehouder zelf. Vooral tijdens inseminatie is goede verlichting nodig om het werk goed te doen. Met goede stalverlichting wordt het werk en de herkenning van eventuele ziekten vereenvoudigd. Het hier toegepaste lichtregime is 16 uur licht, gevolgd door 8 uur duisternis.

Dragend zeugen

Het is belangrijk voor de veehouder om de dragende zeugen te kunnen controleren. Het minimale lichtniveau van 40 lux is niet voldoende om deze taak uit te voeren, daarom wordt een goed lichtniveau van 100-150 lux aanbevolen. De zeugen moeten vrij kunnen lopen in de voerstations. De zeugen hebben de neiging niet in het donker te lopen, daarom wordt een goed lichtniveau aanbevolen.

Kraamzeugen en gespeende biggen

In een kraamkamer is 16 uur licht nodig, gevolgd door een donkere periode van 8 uur. In het geval van zwangerschapszeugen is het belangrijk om de biggengroei te stimuleren. Door lange(re) lichtperioden te gebruiken, krijgen de biggen de gelegenheid voor meer drinkcycli. Hierdoor neemt de opgenomen hoeveelheid melk toe. Goede stalverlichting resulteert daarom in een betere biggengroei. Bovendien verhoogt dit de overlevingskans van de zwakkere biggen.

Naast het bovengenoemde lichtregime beveelt Agrilight een lichtniveau van gemiddeld 100 tot 150 lux aan. Hetzelfde geldt voor gespeende biggen. Door de dagen te verlengen, krijgt elk dier, inclusief diegene die lager in rang zijn, de gelegenheid om naar de drank- of etensbak te gaan.

Vleesvarkens

Onderzoek toont aan dat stalverlichting belangrijk is om de voeropname van vleesvarkens te verhogen, zodat de dieren sneller aankomen. Een lichtniveau van 40-80 lux zorgt hiervoor. Bovendien zorgt een goed lichtniveau ervoor dat de veehouder zijn werk goed kan doen. Met een goed lichtniveau wordt het werk en de herkenning van eventuele ziekten vereenvoudigd. Ook hier is er een lichtregime van 8 uur licht, gevolgd door 16 uur duisternis.

Lichtplan

Uiteraard is het belangrijk dat het verlichtingssysteem duurzaam is en geschikt voor het stalklimaat. Een ongeschikt lichtniveau of lichtregime kan consequenties hebben op de gezondheid, productie of welzijn van uw dieren. Vraag daarom altijd advies voordat u stalverlichting aanschaft. In een kosteloos en vrijblijvend lichtplan kunnen wij u alle voordelen laten zien van een goed en weldoordacht lichtniveau.

Vraag hier uw lichtplan aan